T7. Th5 25th, 2024

Cục Thống kê TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023.