CN. Th7 21st, 2024

Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian chức vụ, luân chuyển, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng cục Thống kê

Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian chức vụ, luân…