T6. Th3 1st, 2024

Cục Thống kê TP Hải Phòng tổ chức hội nghị tập huấn điều tra Người khuyết tật năm 2023