T7. Th6 15th, 2024

Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian chức vụ, luân chuyển, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng cục Thống kê

Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian chức vụ, luân chuyển, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên chức giữu chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng cục Thống kê

Tải Quyết định số 993 tại đây.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *