T3. Th7 23rd, 2024

10 địa phương có tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP cao nhất cả nước năm 2022 (Kết quả thử nghiệm)

Nguồn: Tổng cục Thống kê

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *