T2. Th6 17th, 2024

Công đoàn cơ quan Cục Thống kê thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 27/02/2023, Công đoàn cơ quan Cục Thống kê thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Cục nhiệm kỳ 2023-2028, về dự Đại hội có đồng chí Vũ Quỳnh Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố, đồng chí Đậu Ngọc Hùng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thống kê TP Hà Nội và toàn thể đoàn viên công đoàn Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội đã có một số ý kiến tham luận trực tiếp về công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác triển khai các cuộc điều tra, công tác phối hợp giữa công đoàn và Chi đoàn Thanh niên. Các ý kiến đều tâm huyết, tham gia đóng góp thiết thực cho hoạt động của tổ chức công đoàn.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Vũ Quỳnh Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố thay mặt Công đoàn cấp trên và đồng chí Đậu Ngọc Hùng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thống kê đã phát biểu ý kiến ghi nhận những thành tích của Công đoàn Cục Thống kê đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời nêu lên những nhiệm vụ, giải pháp để Công đoàn thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Vũ Quỳnh Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố tham dự và phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Đậu Ngọc Hùng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thống kê tham dự và phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí gồm:

1. Đ/c Nguyễn Thúy Chinh – Phó Cục trưởng

2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

3. Đ/c Đỗ Vân Hương – Phó Trưởng phòng TK Xã hội

4. Đ/c Trần Thị Ngọc Ngà – Thống kê viên phòng TK Kinh tế

5. Đ/c Vũ Hữu Tài – Phó Trưởng phòng TK Tổng hợp

Đại hội cũng đã bầu 02 đồng chí Nguyễn Thúy Chinh và Vũ Hữu Tài là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn viên chức Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi hội ý, Đoàn Chủ tịch chỉ định đồng chí Nguyễn Thúy Chinh làm triệu tập viên, triệu tập Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Cục Thống kê thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 và kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành với các nội dung: Thông qua đề án nhân sự, tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Thông qua đề án nhân sự, tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra và chức danh Chủ nhiệm UBKT Công đoàn; Thảo luận, thống nhất nhân sự để thành lập Ban Nữ công quần chúng; Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Kết quả Hội nghị lần thứ nhất bầu các chức danh như sau:

* Ban Chấp hành Công đoàn:

1. Đ/c Nguyễn Thúy Chinh: Chủ tịch Công đoàn

2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi: Phó Chủ tịch Công đoàn

* Ủy ban Kiểm tra:

1. Đ/c Vũ Hữu Tài: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

2. Đ/c Ngô Thu Hương: Ủy viên

3. Đ/c Trần Thị Thùy Linh: Ủy viên

* Ban nữ công quần chúng:

– Nguyễn Thị Kim Chi: Trưởng ban

– Đỗ Vân Hương: Phó ban

– Ngô Thị Thu Hương: Thư ký

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ngày 27/02/2023, Công đoàn cơ quan Cục Thống kê thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Cục nhiệm kỳ 2023-2028, về dự Đại hội có đồng chí Vũ Quỳnh Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố, đồng chí Đậu Ngọc Hùng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thống kê TP Hà Nội và toàn thể đoàn viên công đoàn Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội đã có một số ý kiến tham luận trực tiếp về công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác triển khai các cuộc điều tra, công tác phối hợp giữa công đoàn và Chi đoàn Thanh niên. Các ý kiến đều tâm huyết, tham gia đóng góp thiết thực cho hoạt động của tổ chức công đoàn.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Vũ Quỳnh Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố thay mặt Công đoàn cấp trên và đồng chí Đậu Ngọc Hùng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thống kê đã phát biểu ý kiến ghi nhận những thành tích của Công đoàn Cục Thống kê đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời nêu lên những nhiệm vụ, giải pháp để Công đoàn thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Vũ Quỳnh Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố tham dự và phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Đậu Ngọc Hùng – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thống kê tham dự và phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí gồm:

1. Đ/c Nguyễn Thúy Chinh – Phó Cục trưởng

2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

3. Đ/c Đỗ Vân Hương – Phó Trưởng phòng TK Xã hội

4. Đ/c Trần Thị Ngọc Ngà – Thống kê viên phòng TK Kinh tế

5. Đ/c Vũ Hữu Tài – Phó Trưởng phòng TK Tổng hợp

Đại hội cũng đã bầu 02 đồng chí Nguyễn Thúy Chinh và Vũ Hữu Tài là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn viên chức Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi hội ý, Đoàn Chủ tịch chỉ định đồng chí Nguyễn Thúy Chinh làm triệu tập viên, triệu tập Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Cục Thống kê thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 và kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành với các nội dung: Thông qua đề án nhân sự, tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Thông qua đề án nhân sự, tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra và chức danh Chủ nhiệm UBKT Công đoàn; Thảo luận, thống nhất nhân sự để thành lập Ban Nữ công quần chúng; Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Kết quả Hội nghị lần thứ nhất bầu các chức danh như sau:

* Ban Chấp hành Công đoàn:

1. Đ/c Nguyễn Thúy Chinh: Chủ tịch Công đoàn

2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Chi: Phó Chủ tịch Công đoàn

* Ủy ban Kiểm tra:

1. Đ/c Vũ Hữu Tài: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

2. Đ/c Ngô Thu Hương: Ủy viên

3. Đ/c Trần Thị Thùy Linh: Ủy viên

* Ban nữ công quần chúng:

– Nguyễn Thị Kim Chi: Trưởng ban

– Đỗ Vân Hương: Phó ban

– Ngô Thị Thu Hương: Thư ký

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Một số tham luận tại Đại hội

Đại hội tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2023-2028

Nguồn: Cục Thống kê TP Hà Nội.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *