T2. Th6 17th, 2024

Cục Thống kê tỉnh Gia Lai: Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 29.6.2023 Cục thống kê tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình họp báo công bố Số liệu thống kê kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2023.
 
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê ước tính, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 (theo giá so sánh 2010) ước tính tăng 5,54% so với cùng kỳ. Phân theo khu vực kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,85%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,50%; khu vực dịch vụ tăng 5,99%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,11%.

Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *