T7. Th6 15th, 2024

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ TĨNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2022

Ngày 19 /12/ 2022, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thống kê 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Bình – Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo cục cùng toàn thể cán bộ công chức Văn phòng cục, Chi cục Thống kê cấp huyện. 

(Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác thống kê 2022 Hà Tĩnh)

        Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh giao. Trong năm qua, hoạt động công tác thống kê có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn thách thức do nhu cầu về thông tin, số liệu phục vụ quản lý, điều hành ngày càng tăng, trong khi đó nguồn lực cho hoạt động thống kê ngày càng bị cắt giảm, lượng mẫu điều tra trên một số lĩnh vực chưa đảm bảo tính suy rộng cho cấp huyện, cấp xã. Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo ngành, lãnh đạo tỉnh. Ngành Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời có những giải pháp phù hợp để triển khai thành công kế hoạch công tác đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ngành cũng như chính quyền giao. Sự thành công đó đã thể hiện qua 8 điểm nổi bật như sau:

         (1) Kết quả thi đua toàn ngành đạt tỷ lệ hoàn thành 98,99%, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (giữ nguyên thứ bậc so với năm 2021). (2) Đã kết nối thành công cuộc làm việc giữa đoàn công tác Tổng cục Thống kê với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ban ngành cấp tỉnh. (3) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/02/2022 về nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. (4) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định Bảng phân công các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện các chỉ tiêu trong khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo QĐ 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (5) Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Hà Tĩnh. (6) Biên soạn, in và phát hành 12/13 niên giám thống kê cấp huyện theo maket mới và Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cấp xã. (7) Tuyên truyền phổ biến Luật Thống kê 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và các văn bản liên quan đến hoạt động thống kê cho 8 đơn vị với hơn 2000 đại biểu tham dự. (8) Là đơn vị trong cả nước đã bước đầu tham mưu UBND tỉnh triển khai thành công cuộc điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã và đã ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra.

          Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, với chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thống kê; cung cấp, công bố phổ biến thông tin thống kê kinh tế – xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

          Kết thúc năm 2022 Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; có 18 tập thể được công nhận “tập thể lao động tiên tiến” và 10 tập thể đang đề nghị Tổng cục Thống kê tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; 01 tập thể và 02 cá nhân đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng “Bằng khen Thủ tướng”; 05 tập thể đang đề nghị tặng “Bằng khen của Bộ trưởng”; 12 công chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 20 công chức được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 06 tập thể và 24 cá nhân được tặng Giấy khen của Cục trưởng và 86 công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

(Đ/c Trần Thanh Bình trao tặng danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân)

         Cũng tại hội nghị lãnh đạo cục đã phát động phong trào và ký giao ước thi đua 2023 đến toàn thể cán bộ công chức trong toàn ngành.

                 (Lãnh đạo Cục chứng kiến lễ ký giao ước thi đua năm 2023)

 (Tập thể Lãnh đạo Cục, Chi cục tại hội nghị tổng kết ngành)

          Phát biểu kết luận, bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình – Cục trưởng đã khẳng định các kết quả, thành tích toàn đơn vị đã đạt được trong năm 2022 là rất đáng trân trọng và tự hào, song đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục đó là: Kỹ năng chuẩn hóa, hệ thống hóa số liệu, phân tích, dự báo thống kê; năng lực sáng tạo nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công tác; tuyên truyền phổ biến pháp luật thống kê; kỹ năng thẩm định, thẩm tra việc sử dụng thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân;…. Đồng chí Cục trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, lao động trong toàn đơn vị phát huy truyền thống vẻ vang hơn 75 năm qua, các thành tích đã đạt được trong năm 2022, tiếp tục phương châm hành động “Đoàn kết, Dân chủ, Khách quan, Sáng tạo, Tiến bộ” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 do Tổng cục Thống kê, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, đồng thời đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong tỉnh./.

(Đ/c Bùi Đức Nhàn – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TX Hồng Lĩnh phát biểu)

(Đ/c Lê Đình Phong – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hương Sơn phát biểu)

(Đ/c Chu Văn Dũng – Chi cục trưởng Nghi Xuân phát biểu tại hội nghị)

(Đ/c Nguyễn Trung Thành – Phó Cục trưởng trao tặng giấy khen cho các cá nhân)

(Đ/c Mai Thị Cẩm Giang – Phó Cục trưởng trao tặng giấy khen cho các cá nhân)

Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *