T7. Th5 25th, 2024

Cục Thống kê: TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tuyên Quang tổ chức hoạt động về Nguồn và khánh thành công trình thắp sáng đường quê

Di tích Nha Thống kê Việt Nam được khởi công xây dựng từ tháng 3/2021 và hoàn thành vào tháng 5/2021, là nhà làm việc 4 gian của cán bộ, nhân viên thời kỳ trước với diện tích khoảng 70 m2, là nơi các thế hệ công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê hướng về căn cứ địa cách mạng, hướng về nguồn cội và sẽ trở thành địa chỉ văn hóa có ý nghĩa quan trọng của ngành Thống kê Việt Nam.

Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang tổ chức hoạt động về Nguồn và khánh thành công trình thắp sáng đường quê và kết nối yêu thương tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Video (Nguồn: Đài Phát thành và Truyền hình Tuyên Quang.)

Một số hình ảnh:

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *