T3. Th7 23rd, 2024
Từ ngày 01/4/2024, Cục Thống kê thành phố Hải Phòng tiến hành thu thập số liệu chính thức của doanh nghiệp năm 2023 nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố.
Điều tra doanh nghiệp năm 2024 được tiến hành theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia, do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg, ban hành ngày 15/02/2023; và Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024 do Tổng cục Thống kê ban hành. Số liệu thu thập từ điều tra được sử dụng để tính một số chỉ tiêu quan trọng.
Cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế – xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương; phục vụ tính chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2023, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế; biên soạn “Sách trắng doanh nghiệp năm 2024” và “Sách trắng hợp tác xã năm 2024”; cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.
Điều tra doanh nghiệp năm 2024 sử dụng phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến.

Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin trực tuyến 

Bước1: Doanh nghiệp truy cập trang web có địa chỉ sau:
 https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

Bước 2: Doanh nghiệp thực hiện đăng nhập theo thông tin:
Tài khoản: Mã số thuế của doanh nghiệp
Mật khẩu:  Mã số thuế của doanh nghiệp 

Sau khi đăng nhập hệ thống sẽ yêu cầu Doanh nghiệp đổi mật khẩu cho lần đăng nhập đầu tiên, khi đó Doanh nghiệp thực hiện đổi mật khẩu theo yêu cầu của hệ thống (Lưu ý: mật khẩu mới phải có đủ các ký tự chữ và số).

  

 

Bước 3: Sau khi đổi mật khẩu thành công, Doanh nghiệp chọn mục Báo cáo năm để thực hiện kê khai toàn bộ thông tin của phiếu điều tra hiển thị trên màn hình.
•    Phiếu số 01/DN-TB 
•    Phiếu số 01/DN-MAU 
•    Phiếu chuyên ngành (nếu có)

  
 

Bước 4: Doanh nghiệp gửi kèm file báo cáo tài chính năm 2023 ( nhấn vào nút Gửi báo cáo tài chính góc trên bên phải màn hình nhập tin) để Cơ quan Thống kê kiểm tra lại số liệu đã kê khai.

Bước 5: Sau khi Doanh nghiệp kê khai đầy đủ các thông tin trong phiếu điều tra, sửa lỗi (nếu có), Doanh nghiệp thực hiện xác nhận Hoàn thành kê khai phiếu điều tra.

Lưu ý:
– Trường hợp Doanh nghiệp không đăng nhập được vào hệ thống thì liên hệ hotline: 02253.747.070 –  02253.810.935 – 02253.747.932 hoặc Điều tra viên phụ trách doanh nghiệp để được hỗ trợ đăng nhập.
– Liên hệ với Điều tra viên phụ trách doanh nghiệp (số điện thoại hiển thị trên màn hình nhập tin) để được hỗ trợ và hướng dẫn cách ghi các chỉ tiêu và hướng dẫn sửa lỗi khi lưu phiếu.

– Trong quá trình kê khai thông tin phiếu điều tra, Doanh nghiệp thường xuyên nhấn nút Lưu dữ liệu để lưu tạm thông tin đã kê khai, tránh mất dữ liệu đã nhập.
Cục Thống kê TP Hải Phòng.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *