T7. Th5 25th, 2024

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê; Bàn giao Cơ sở dữ liệu vi mô giữa Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-BNV ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án Hình thành và hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng thống kê ngành Nội vụ, chiều ngày 20/12/2022, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê; Bàn giao Cơ sở dữ liệu vi mô Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Cơ sở dữ liệu vi mô Điều tra sự nghiệp Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giữa Bộ Nội vụ và TCTK. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì Lễ ký kết.

Tham dự Lễ ký kết về phía TCTK có các Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu cùng đại diện lãnh đạo một số vụ liên quan thuộc cơ quan TCTK.

Về phía Bộ Nội vụ có đại diện lãnh đạo và công chức các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê; Bàn giao Cơ sở dữ liệu vi mô giữa Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa ký kết Quy chế
phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê

Phát biểu khai mạc Lễ ký kết Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định công tác thống kê là công tác quan trọng trong quản lý điều hành Nhà nước. đặc biệt là trong xây dựng các chiến lược, kế hoạch, đưa ra các quyết định kịp thời, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và những nội dung cần quản lý Nhà nước. Bộ Nội vụ đánh giá cao việc thực hiện Luật Thống kê khi ban hành sớm kế hoạch triển khai thực hiện. Thực hiện kế hoạch này, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Bộ Nội vụ thời gian qua đã tích cực triển khai xây dựng đề án về công tác thống kê ngành nội vụ. Đây là lĩnh vực mới, đội ngũ và cơ sở vật chất và kinh nghiệm chưa đủ từ hệ thống trung ương tới địa phương song sau khi được TCTK đánh giá, lên kế hoạch, Bộ Nội vụ đã sớm ban hành hai văn bản về hướng dẫn công tác thống kê trong toàn hệ thống và thực hiện đề án xây dựng các kế hoạch triển khai các bước trong hai cuộc điều tra do TCTK chủ trì trong đó Bộ Nội vụ là thành viên trong ban chỉ đạo. Kết quả đến nay đã hoàn thành cả về tiến độ, chất lượng và được dư luận đánh giá tốt.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới để đạt được kết quả cơ bản, hiệu quả và chất lượng hơn, thực sự trở thành công cụ hữu ích trong quản lý điều hành Nhà nước về lĩnh vực của Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa tin tưởng việc xây dựng, ban hành và thực hiện Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê sẽ góp phần thực hiện tốt công tác thống kê cho cả hai cơ quan trong thời gian tới. Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng đề nghị thời gian tới hai cơ quan tiến hành công tác phối hợp đào tạo, bối dưỡng cán bộ thống kê để công tác thống kê đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn.

Về thực hiện Cơ sở dữ liệu vi mô Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết trong quá trình triển khai Bộ Nội vụ đã áp dụng một số sáng tạo như cập nhật ngay xây dựng phần mềm công nghệ thông tin thống kê qua đó đã giải quyết được vấn đề khó khăn và đã cập nhật được thường xuyên, số liệu chính xác, đặc biệt là thêm một số dữ liệu như: Số lượng lãnh đạo, số lượng công chức, viên chức tại thời điểm hay số lượng giao biên chế…

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê; Bàn giao Cơ sở dữ liệu vi mô giữa Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê 1

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, trong những năm qua, công tác hợp tác, chia sẻ thông tin thống kê với các bộ, ban, ngành luôn được TCTK quan tâm triển khai thực hiện. Đến nay, TCTK đã ký kết Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê với 12 Bộ, ban, ngành và Trường đại học. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin thống kê trong công tác quản lý điều hành của hai Cơ quan, Bộ Nội vụ cùng với TCTK ký kết Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê; Bàn giao Cơ sở dữ liệu vi mô Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ thực hiện và Điều tra sự nghiệp trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 do TCTK thực hiện.

Theo Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương việc ký kết Quy chế phối hợp và Bàn giao Cơ sở dữ liệu vi mô sẽ đánh dấu mốc mới trong việc tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin giữa hai Cơ quan dựa trên nguyên tắc tuân thủ Luật Thống kê và các quy định hiện hành liên quan tới việc thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng và phổ biến thông tin thống kê, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thường xuyên và chặt chẽ. TCTK cam kết sẽ thực hiện các nội dung trong Quy chế, đồng thời để Quy chế được thực hiện hiệu quả và phù hợp với hoạt động thực tiễn của hai Cơ quan, Tổng cục Thống kê đề nghị việc trao đổi thông tin thống kê phải bảo đảm nội dung cụ thể, rõ ràng, kịp thời và thường xuyên rà soát, cập nhật theo đúng nội dung, yêu cầu đã thống nhất. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chia sẻ, tiếp nhận, phân tích, đánh giá, lưu trữ và bảo quản dữ liệu.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê; Bàn giao Cơ sở dữ liệu vi mô giữa Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê 2

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Lễ ký kết

Đối với cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Tổng điều tra kinh tế 2021 do Bộ Nội vụ và TCTK chủ trì thực hiện, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, hai Cơ quan thực hiện bàn giao cơ sở dữ liệu vi mô của hai cuộc điều tra để khai thác tối đa và làm giàu thêm giá trị cơ sở dữ liệu về cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thông qua việc tăng cường phân tích, đánh giá và xây dựng chính sách vĩ mô dựa trên các bộ dữ liệu này.

Tại Lễ ký kết, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương thay mặt Lãnh đạo TCTK cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo Lãnh đạo Bộ Nội vụ và cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị của Bộ Nội Vụ đối với công tác thống kê nói chung và công tác điều tra, Tổng điều tra nói riêng. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tin rằng việc ký kết Quy chế và chia sẻ dữ liệu là sự kiện đáng ghi nhớ trong quá trình xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ việc ban hành chính sách của Bộ Nội vụ dựa trên bằng chứng.

Quy chế Phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Nội vụ và TCTK được xây dựng gồm 3 Chương và 8 Điều và 2 phụ lục. Theo đó, Chương I: Quy định chung gồm 4 Điều; Chương II: Quy định cụ thể gồm 2 Điều; Chương III: Tổ chức thực hiện gồm 2 Điều. Phụ lục I: Dữ liệu, thông tin thống kê do TCTK chia sẻ cho Bộ Nội vụ; Phục lực II: Dữ liệu, thông tin thống kê do Bộ Nội vụ chia sẻ cho TCTK.

Mục tiêu của Quy chế là nâng cao hiệu quả công tác thống kê; bảo đảm tính thống nhất, kịp thời và chính xác trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành; Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thông tin sẵn có của hai Cơ quan, phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý và điều hành.

Nguyên tắc Quy chế tuân thủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tuân thủ Luật Thống kê và các quy định hiện hành liên quan tới việc thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng và phổ biến thông tin thống kê; Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của mỗi Cơ quan; Bảo đảm an toàn an ninh thông tin và an ninh mạng trong phạm vi chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa hai Cơ quan.

Tại lễ ký kết, hai Cơ quan cũng đã tiến hành ký Biên bản bàn giao Cơ sở dữ liệu vi mô Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ cho TCTK và Biên bản Bàn giao Cơ sở dữ liệu vi mô Điều tra sự nghiệp Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của TCTK cho Bộ Nội vụ.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê; Bàn giao Cơ sở dữ liệu vi mô giữa Bộ Nội vụ và Tổng cục Thống kê 3

Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (TCTK) Vũ Thị Thu Thủy và
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy ký Biên bản bàn giao

M.T

Nguồn: Tạp chí Con số sự kiện (https://consosukien.vn/le-ky-ket-quy-che-phoi-hop-cong-tac-thong-ke-va-chia-se-thong-tin-thong-ke-ban-giao-co-so-du-lieu-vi.htm)

 

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *