T7. Th6 15th, 2024

Thông báo kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 và kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023

Kết quả Phụ lục 1

https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2022/05/Ket-qua-thi-tuyen.pdf

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *