T3. Th7 23rd, 2024

Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 

Ngày 14/7/2023, Tổng cục trưởng TCTK ban hành Quyết định số 629/QĐ-TCTK về việc ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà giữa kỳ năm 2024. Cuộc điều tra được tiến hành vào những năm có số tận cùng là 4, giữa 2 kỳ Tổng điều tra dân số và nhà ở. Đây là cuộc điều tra thống kê quan trọng thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Để tổ chức hiệu quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong 2 ngày 05-06/3/2024, tại tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA); đại diện Bộ Công an, Bộ Y tế là thành viên Tổ công tác trung ương về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục; đại diện lãnh đạo và chuyên viên 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, Tổng cục Thống kê sẽ chủ trì tổ chức thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 vào ngày 01/4/2024. Đây là cuộc điều tra có quy mô mẫu lớn nhất trong các cuộc điều tra mẫu do ngành Thống kê chủ trì thực hiện; là cuộc điều tra mẫu ở được thực hiện giữa hai cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và năm 2029 nhằm các mục đích: (i) Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2021 – 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2026 – 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. (ii) Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 – 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết: Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
là cuộc điều tra có quy mô mẫu lớn nhất trong các cuộc điều tra mẫu do ngành Thống kê chủ trì thực hiện

Đây là lần thứ hai TCTK tổ chức cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ với một số thay đổi so với cuộc điều tra được tổ chức năm 2014. Đặc biệt đây là lần đầu tiên TCTK tiến hành thu thập thông tin phiếu điều tra đối với người nước ngoài đang thường trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Để Hội nghị tập huấn đạt kết quả tốt, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Vụ Thống kê Dân số và Lao động làm rõ những điểm mới, điểm khác biệt của cuộc điều tra lần này so cuộc điều tra năm 2014 cả nội dung và hình thức cũng như cách thức thực hiện theo đúng tinh thần tăng cường kết hợp điều tra thực địa với khai thác tối đa hồ sơ hành chính sẵn có trên địa bàn từ các cơ quan, bộ, ban, ngành liên quan.

Về công tác tập huấn, các giảng viên thực hiện tập huấn theo đúng chương trình, đúng nội dung được phân công, hướng dẫn rõ ràng các nội dung nghiệp vụ, tích cực tương tác với các đại biểu tham dự… Các đại biểu tham gia tập huấn cần tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của phương án để tổ chức chỉ đạo tốt cuộc điều tra quan trọng này tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ được quy định. Các thành viên Tổ công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, các giám sát viên và các đại biểu liên quan cần tập trung tiếp thu những nội dung truyền tải, tích cực liên hệ thực tế địa phương để thực hành; tích cực trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện điều tra tại địa phương. Tổng cục trưởng mong muốn, các đại biểu đến từ Bộ Công an, Bộ Y tế, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để thực hiện thành công hội nghị tập huấn và điều tra tại địa bàn…

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu giảng viên cần làm rõ những điểm mới, điểm khác biệt
của cuộc điều tra lần này so cuộc điều tra lần năm 2014

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đồng thời yêu cầu công tác tổ chức, chỉ đạo giám sát cần được thực hiện toàn diện, triệt để ngay từ việc tổ chức các lớp tập huấn đến công tác thu thập thông tin, kiểm tra xử lý số liệu. Quá trình kiểm tra, giám sát chất lượng phiếu thu thập phải được thực hiện liên tục ngay trong quá trình thu thập thông tin, góp phần nâng cao chất lượng số liệu về dân số, nhà ở nói riêng và số liệu thống kê toàn ngành Thống kê nói chung.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp cho biết, tỉnh Lâm Đồng có diện tích hơn 9.700 km2 với dân số năm 2023 là 1,3 triệu người, 12 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 10 huyện và 2 thành phố. Nằm gần vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và gần các trung tâm kinh tế lớn cả nước. Những năm qua, diện mạo của Lâm Đồng có nhiều khởi sắc, nhiều dự án công trình lớn được đầu tư xây dựng, phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh. Cũng trong thời gian qua, Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh Lâm Đồng có sự hỗ trợ và phối hợp tích cực trong thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực thống kê. Đối với địa phương, các chỉ tiêu tổng hợp quan trọng do ngành Thống kê cung cấp đều được sự đánh giá cao, thống nhất sử dụng trong các hội nghị quan trọng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, ngành Thống kê tỉnh Lâm Đồng biên soạn đầy đủ số liệu, hoàn thành báo cáo phân tích thống kê tổng hợp, phục vụ việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng của Tỉnh qua các nhiệm kỳ, phục vụ Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh ra các Nghị quyết, tham gia xây dựng các đề án phát triển kinh tế – xã hội, các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của địa phương, phục vụ có hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh. Phó Chủ tịch Võ Ngọc Hiệp cảm ơn sự hỗ trợ rất tích cực của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với tỉnh Lâm Đồng trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh nói chung cũng như quá trình xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp
cảm ơn sự hỗ trợ rất tích cực của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với tỉnh Lâm Đồng
trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Trong hai ngày diễn ra tập huấn, các đại biểu sẽ được nghe các giảng viên giới thiệu Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; các phiếu điều tra xác định nhân khẩu thực tế thường trú, thông tin về lịch sử sinh của phụ nữ, thông tin về nhà ở…; hướng dẫn thu thập thông tin phiếu điều tra đối với người nước ngoài; một số lưu ý trong quá trình thu thập thông tin, xử lý và sử dụng số liệu điều tra; hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI, sử dụng trang web tác nghiệp điều tra, hướng dẫn thực hành phần mềm điều tra, sử dụng kinh phí điều tra. Hội nghị cũng dành thời gian để các giảng viên, đại biểu tham dự tập huấn thảo luận, trao đổi, giải đáp các vướng mắc, vấn đề sẽ phát sinh trong thực tế để sẵn sàng và thực hiện tốt điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ bắt đầu được thực hiện từ ngày 01/4/2024 tới đây.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
 Các đại biểu nghe giới thiệu Phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Nguồn: consosukien.vn

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *