T2. Th6 17th, 2024

Bắc Giang: Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã

Thực hiện Kế hoạch số 6412/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2023, Cục Thống kê đã phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Văn phòng- Thống kê cấp xã.
Từ ngày 24-28/10/2023, hai lớp đợt 1 đã được tổ chức với trên 180 học viên tham dự; đợt 2 được tổ chức từ ngày 30/10-03/11/2023 với gần 200 học viên, tổng số 4 lớp trong 2 đợt có 391 công chức tham dự, thời gian mỗi lớp được tổ chức trong 5 ngày, trong đó có ½ thời gian được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thống kê và ½ thời gian còn lại được bồi dưỡng nghiệp vụ- kỹ năng văn phòng cấp xã.
 

Đại diện Sở Nội vụ Bắc Giang phát biểu Khai mạc lớp bồi dưỡng
 
Phát biểu khai mạc, đại diện Sở Nội vụ đã khẳng định vai trò của công tác thống kê – văn phòng cấp xã có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Trong những năm vừa qua, UBND tỉnh đã quan tâm đến đội ngũ công chức xã. Theo đó, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cập nhật kiến thức cũng như đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức Văn phòng- Thống kê cấp xã đảm bảo trình độ, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ giải quyết công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác thống kê cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Bắc Giang, trong đó phát triển nguồn nhân lực là khâu then chốt trong thực hiện Chiến lược.
 

Toàn cảnh Khai mạc lớp bồi dưỡng
 
Để đảm bảo chất lượng các lớp bồi dưỡng, Cục Thống kê Bắc Giang đã đề nghị Trường Cao Đẳng Thống kê Bắc Ninh cử những Giảng viên có trình độ, giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy các chuyên đề. Qua đó các học viên đã được trang bị bổ sung những kiến thức mới, những kỹ năng cơ bản, phương pháp tính toán, thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê và đặc biệt là Hệ Thống chỉ tiêu thống kê cấp xã.
Nguồn: Con số & sự kiện (Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang)

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *