T2. Th6 17th, 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự ‘biết nói’

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị Cục Thống kê phải nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự “biết nói”, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của tỉnh và các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội.Chiều 22/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác thống kê từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

BẢO ĐẢM THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN, ĐỘT XUẤT
CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Trường Sơn – Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết, trong nhiều năm qua, ngành Thống kê đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức điều tra, thu thập, tổng hợp các thông tin tình hình kinh tế – xã hội; cung cấp, công bố phổ biến thông tin thống kê kinh tế – xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Thống kê đã phối hợp các sở, ngành cung cấp số liệu phục vụ nhiều nội dung lớn như: xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo về phát triển kinh tế biển; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp,…

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự ''biết nói'' 1
Đồng chí Phan Trường Sơn – Cục trưởng Cục Thống kê trình bày báo cáo. Ảnh: Phạm Bằng

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch, chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh đã chủ động trong công việc, tổ chức tốt việc điều tra, thu thập thông tin để phân tích, đánh giá, dự báo kịp thời về kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Các chuyên đề phân tích và dự báo do ngành Thống kê thực hiện ngày càng được nâng cao về chất lượng, qua đó cung cấp số liệu thường xuyên và đột xuất kịp thời, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự ''biết nói'' 2
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác phổ biến thông tin thống kê được chú trọng làm tốt, duy trì nền nếp phục vụ kịp thời nhu cầu của các đối tượng dùng tin, đáp ứng nhu cầu sử dụng số liệu của các cấp, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương, đồng thời đảm bảo công tác lưu giữ, hệ thống hoá số liệu. Hoạt động phổ biến thông tin thống kê ngày càng công khai, minh bạch, phổ biến kịp thời.

Cục Thống kê cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thống kê; ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, xử lý, phân tích, tổng hợp dữ liệu thống kê. Tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức thống kê; kiểm tra, thanh tra việc cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân, tập trung vào việc cung cấp dữ liệu hành chính của các cơ quan nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự ''biết nói'' 3
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã phát biểu ý kiến về việc thực hiện công tác phối hợp với Cục Thống kê triển khai các nhiệm vụ thống kê; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác phối hợp trong thời gian tới.

TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA NGÀNH

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác thống kê. Số liệu thống kê là những con số “biết nói”, phản ánh thực tế một cách chính xác, chính thống, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, ngành, địa phương.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh có nhiều khởi sắc, tích cực trên các lĩnh vực; đóng góp vào kết quả trên có vai trò quan trọng của ngành Thống kê tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự ''biết nói'' 4
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Ngành Thống kê không phải là ngành trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất nhưng đóng góp của ngành là rất quan trọng. Sản phẩm của ngành làm cơ sở cho lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành để chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội sát đúng tình hình thực tiễn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những người làm công tác thống kê đối với tỉnh trong thời gian vừa qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, công tác thu thập, tổng hợp một số chỉ tiêu thống kê chưa kịp thời so với nhu cầu thông tin của lãnh đạo các địa phương, nhất là trong tình hình mới.

“Phải nâng tầm công tác thống kê để con số thống kê thực sự “biết nói”, giúp các ngành, tỉnh có được thêm những phân tích, nhận định, đánh giá khách quan”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh và cho rằng, bên cạnh đó một số chỉ tiêu mẫu điều tra chỉ đại diện cho cấp tỉnh mà không đại diện cho cấp huyện nên chia sẻ một số thông tin kinh tế – xã hội đến cấp huyện, cấp xã hiện còn gặp khó khăn; vẫn còn sự chênh lệch số liệu giữa Cục Thống kê với một số sở, ngành; giữa các sở, ngành với nhau.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự ''biết nói'' 5
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, hiện Nghệ An đang đứng trước cơ hội lớn để hiện thực hoá các mục tiêu phát triển đã mong muốn từ lâu, đặc biệt là mục tiêu trở thành tỉnh khá của khu vực vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030. Đặc biệt, Nghệ An đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

“Để đạt mục tiêu trên, vai trò của công tác thống kê là rất quan trọng. Nguồn thông tin thống kê là chính thống, sử dụng trong phân tích, đánh giá, dự báo các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cho Cục Thống kê trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Thống kê tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao; tập trung nâng cao chất lượng thông tin thống kê để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành; đảm bảo nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch; Có tính so sánh.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự ''biết nói'' 6
Lãnh đạo Cục Thống kê tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, Cục Thống kê cần nâng cao chất lượng thông tin thống kê, chất lượng phân tích dự báo, tăng cường các báo cáo phân tích đánh giá, nhận định chuyên sâu để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế – xã hội, đề xuất giải pháp để UBND tỉnh có căn cứ trong chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Cục Thống kê tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành biểu mẫu thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh để ban hành trong quý IV năm 2023. Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh để có bộ chỉ tiêu thống nhất trong toàn tỉnh, nhất là cấp huyện.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cách thức, phương pháp để tính toán một số chỉ tiêu mới, để đo lường chính xác hơn kết quả phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, như đo lường các sản phẩm mới, đo lường kinh tế số, đo lường đóng góp của ngành du lịch…

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác của ngành, trong đó triển khai thực hiện Chiến lược Thống kê giai đoạn 2021-2030; các cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh mà Tổng Cục Thống kê giao. Cục cần chủ động tham mưu UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn tỉnh.

Cục Thống kê cũng cần tiếp tục thực hiện tốt quy định của Luật Thống kê và tuyên truyền phổ biến thông tin thống kê, tình hình kinh tế – xã hội đến các doanh nghiệp và nhân dân. Cập nhật dữ liệu thống kê, đưa tin lên Trang thông tin điện tử Cục Thống kê để làm phong phú, sống động các thông tin, số liệu thống kê.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đề nghị Cục Thống kê tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí; Làm tốt công tác cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, đặc biệt từng bước

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự ''biết nói'' 7
Lãnh đạo các phòng của Cục Thống kê tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận trong công tác thống kê đúng với yêu cầu, phù hợp với công tác thống kê. Quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống những người làm công tác thống kê. Tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cơ quan và hệ thống thống kê trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Cục tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trên các mặt công tác, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả phối hợp công tác trong hoạt động thống kê giữa các sở, ngành với Cục Thống kê trong việc kết nối, cung cấp, phổ biến, chia sẻ thông tin nhằm thiết lập hệ thống thông tin đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và có giá trị sử dụng cao.

Tăng cường nhân lực làm công tác thống kê của sở, ngành; thường xuyên đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác thống kê; quan tâm thực hiện chế độ phụ cấp, ưu đãi nghề đối với công chức làm công tác thống kê.
 Nguồn: https://baonghean.vn/

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *