T7. Th6 15th, 2024

Infographic tình hình kinh tế – xã hội TP Hải Phòng tháng 8 và 8 tháng năm 2023

Nguồn: Cục Thống kê TP Hải Phòng

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *