T7. Th5 25th, 2024

Một số phát biểu ấn tượng tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

By Bùi Văn Thắng Th324,2023

Từ ngày 15-20/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Phiên họp thứ 21 để thảo luận, cho ý kiến và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Qua thảo luận, nhiều quan điểm được bày tỏ một cách tâm huyết, sâu sắc, thể hiện chính kiến mạnh mẽ, trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri, đồng bào, trước những vấn đề lớn của đất nước. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu một số phát biểu ấn tượng tại Phiên họp.

https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=74210

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *