T3. Th7 23rd, 2024

Hải Phòng cafe sáng FM102: Nhìn lại những thành tựu quan trọng của kinh tế Hải Phòng năm 2022

Tình hình kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng năm 2022 tiếp tục ổn định và phát triển. Dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh dần trở lại bình thường. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tuy không đạt kế hoạch, nhưng vẫn gấp 1,5 lần tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước, thuộc tốp đầu các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao.

Chương trình Hải Phòng cafe sáng FM102:
“Nhìn lại những thành tựu quan trọng của kinh tế Hải Phòng năm 2022 và triển vọng tăng trưởng năm 2023”.
Khách mời: Ông Lê Gia Phong – Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hải Phòng.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *