T2. Th6 17th, 2024

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030

Link tải Thông tư dưới đây

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *