T2. Th6 17th, 2024

Danh mục các trang thông tin điển tử của Tổng cục Thống kê, các đơn vị trực thuộc TCTK, các Cục Thống kê

TỔNG CỤC THỐNG KÊ VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỔNG CỤC THỐNG KÊ
1. Tổng cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn/
2. Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê https://datacollection.gso.gov.vn
3. Viện Khoa học Thống kê: http://vienthongke.vn/
4. Tạp chí con số & sự kiện: https://consosukien.vn/
5. Trường Cao đẳng Thống kê: http://www.cos.edu.vn/
6. Trường Cao đẳng Thống kê II: https://thongke2.edu.vn/
ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
7. Cục Thống kê TP Hà Nội: http://thongkehanoi.gov.vn
8. Cục Thống kê TP Hải Phòng: https://thongkehaiphong.gov.vn/
9. Cục Thống kê Vĩnh Phúc: http://thongkevinhphuc.gov.vn
10. Cục Thống kê tỉnhNam Định: https://www.namdinh.gso.gov.vn
11. Cục Thống kê tỉnh Thái Bình: http://Thongkethaibinh.gov.vn
12. Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên : http://www.thongkehungyen.gov.vn
13. Cục Thống kê tỉnhNinh Bình: https://thongkeninhbinh.gov.vn
14. Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh: https://ctk.bacninh.gov.vn
15. Cục Thống kê tỉnh Hải Dương: https://thongkehd.gov.vn
16. Cục Thống kê tỉnh Hà nam: https://hanam.gso.gov.vn
ĐÔNG BẮC
17. Cục Thống kê tỉnh Hà Giang: https://cucthongke.hagiang.gov.vn
18. Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng: https://thongkecaobang.gso.gov.vn
19. Cục Thống kê tỉnh Lào Cai: https://cucthongke.laocai.gov.vn
20. Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn: https://thongkebackan.gso.gov.vn
21. Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn: https://cucthongkelangson.gov.vn
22. Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang: https://thongketuyenquang.gso.gov.vn
23. Cục Thống kê tỉnh Yên Bái: https://cucthongke.yenbai.gov.vn
24. Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên: https://cucthongkethainguyen.gov.vn
25. Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ: https://thongkephutho.vn
26. Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang: https://thongkebacgiang.gso.gov.vn
27. Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh: https://quangninh.gov.vn
TÂY BẮC
28. Cục Thống kê Lai Châu: ….
29. Cục Thống kê Điện Biên: https://thongkedienbien.gov.vn
30. Cục Thống kê Sơn La: ….
31. Cục Thống kê Hoà Bình: https://thongkehoabinh.gso.gov.vn
BẮC TRUNG BỘ
32. Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa: https://ctk.thanhhoa.gov.vn
33. Cục Thống kê tỉnh Nghệ An: http://thongke.nghean.gov.vn
34. Cục Thống kê Hà Tĩnh: http://thongkehatinh.gov.vn
35. Cục Thống kê Quảng Bình: http://cucthongke.quangbinh.gov.vn
36. Cục Thống kê Quảng Trị: http://cucthongke.quangtri.gov.vn
37. Cục Thống kê Thừa Thiên – Huế: http://thongkethuathienhue.gov.vn
DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
38. Cục Thống kê TP Đà Nẵng: https://cucthongke.danang.gov.vn
39. Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam: http://qso.gov.vn
40. Cục Thống kê Quảng Ngãi: http://ctk.quangngai.gov.vn
41. Cục Thống kê tỉnh Bình Định: https://cucthongke.binhdinh.gov.vn
42. Cục Thống kê Phú Yên: https://thongkephuyen.gov.vn
43. Cục Thống kê Khánh Hoà: https://khso.gov.vn
TÂY NGUYÊN
44. Cục Thống kê tỉnh Kon Tum: https://thongkekontum.gov.vn
45. Cục Thống kê Gia Lai: https://thongkegialai.gov.vn
46. Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk: http://thongkedaklak.gov.vn
47. Cục Thống kê Đắk Nông: http://daknong.gov.vn
48. Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng: http://cucthongke.lamdong.gov.vn
NAM BỘ
49. Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh: http://pso.hochiminhcity.gov.vn
50. Cục Thống kê Ninh Thuận: http://cucthongke.ninhthuan.gov.vn
51. Cục Thống kê tỉnh Bình Phước: https://binhphuoc.gov.vn
52. Cục Thống kê Tây Ninh: https://cucthongke.tayninh.gov.vn
53. Cục Thống kê Bình Dương: https://thongke.binhduong.gov.vn
54. Cục Thống kê Đồng Nai: …
55. Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận: http://cucthongke.vn/
56. Cục Thống kê Bà Rịa – Vũng Tàu: http://thongkebariavungtau.gov.vn
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
57. Cục Thống kê Long An: https://cucthongke.longan.gov.vn
58. Cục Thống kê tỉnh Bến Tre: http://www.thongkebentre.gov.vn/
59. Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long: http://thongkevinhlong.gov.vn
60. Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang: http://thongketiengiang.gov.vn
61. Cục Thống kê tỉnh An Giang: http://thongkeangiang.gov.vn
62. Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang: http://cucthongkekg.gov.vn
63. Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng: http://thongkesoctrang.gov.vn
64. Cục Thống kê Đồng Tháp: http://ctk.dongthap.gov.vn
65. Cục Thống kê Cần Thơ: http://thongkecantho.gov.vn
66. Cục Thống kê Hậu Giang: http://cucthongke.haugiang.gov.vn
67. Cục Thống kê Trà Vinh: http://thongketravinh.gov.vn
68. Cục Thống kê Bạc Liêu: http://cucthongkebaclieu.gov.vn
69. Cục Thống kê Cà Mau: http://cucthongke.camau.gov.vn

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *