T7. Th6 15th, 2024

Bức tranh kinh tế – xã hội Hà Nội 7 tháng năm 2023: Nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực

Số liệu từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho thấy, bức tranh kinh tế – xã hội Thủ đô trong tháng 7 và 7 tháng của năm 2023 có nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, thể hiện qua những con số tăng trưởng lạc quan như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,5% so với cùng kỳ, thu hút 2.282 triệu USD vốn FDI, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,2%…
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,5% so với cùng kỳ

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố tháng 7/2023 tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo lần lượt tăng 1,6% và tăng 3,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,5% và tăng 4,6%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 1,8% và tăng 6,1%; ngành khai khoáng tăng 8,7% và giảm 17,2% so với cùng kỳ.

Tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 7,9%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 6,7%; công nghiệp khai khoáng giảm 7,1%.

Một số ngành chế biến, chế tạo có chỉ số IIP tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất đồ uống tăng 20%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 15,2%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 11,5%; sản xuất sản phẩm từ kim loại tăng 10,4%; sản xuất thuốc lá tăng 6,6%; sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị tăng 23,3%.

Thu hút 2.282 triệu USD vốn FDI

Trong tháng Bảy, thành phố Hà Nội có 37 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 22,2 triệu USD; 18 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 24,5 triệu USD; 1 dự án điều chỉnh giảm vốn 40 triệu USD (Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử Meiko tại KCN Quang Minh); nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 19 lượt, đạt 10,4 triệu USD.

Tính chung 7 tháng năm 2023, toàn thành phố thu hút 2,282 tỷ USD vốn FDI. Trong đó, đăng ký cấp mới 233 dự án với số vốn đạt 97,5 triệu USD; 108 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 193,5 triệu USD; 190 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 1,991 tỷ USD (trong đó, 1 lượt giao dịch của nhà đầu tư Nhật Bản Sumitomo mua cổ phiếu của VPBank trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị giao dịch đạt 1,5 tỷ USD).

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,2%

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Bảy ước tính đạt 63,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 40,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 16,8%; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 8,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% và tăng 5,5%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 1,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% và tăng 31,6%; doanh thu dịch vụ khác đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% và tăng 15,5%.

Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 433,3 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 275,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 63,6% tổng mức và tăng 11,2% (doanh thu nhiên liệu tăng 11,6%; lương thực, thực phẩm tăng 11%; xăng dầu tăng 9,8%; ô tô con tăng 9,3%; đá quý, kim loại quý tăng 9,2%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 8,8%; hàng hóa khác tăng 19,5%). Doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 55,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,9% và tăng 10,1% (dịch vụ lưu trú tăng 24,9%; dịch vụ ăn uống tăng 8,8%). Doanh thu du lịch lữ hành đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,5% và tăng 89,7%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 91 nghìn tỷ đồng, chiếm 21% và tăng 6,6%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1,406 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Bảy ước tính đạt 1.406 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 828 triệu USD, tăng 9,2% và tăng 11,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 578 triệu USD, giảm 3,7% và giảm 11,3%.

Một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như: Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 211 triệu USD, tăng 9,2%; máy móc thiết bị phụ tùng đạt 189 triệu USD, tăng 2%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 130 triệu USD, tăng 21,7%; xăng dầu đạt 101 triệu USD, tăng 16,3%; hàng nông sản đạt 97 triệu USD, tăng 88,3%.

Tính chung 7 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 9,4 tỷ USD, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Khách du lịch tăng gấp 2,3 lần

Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng Bảy ước đạt 388 nghìn lượt người, tăng 4% so với tháng trước và tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2.609 nghìn lượt người, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế tháng Bảy ước đạt 235 nghìn lượt người, tăng 4,8% so với tháng trước và gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, khách quốc tế ước đạt 1.684 nghìn lượt người, gấp 4,9 lần cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Hàn Quốc đạt 244,5 nghìn lượt người, gấp 3,2 lần; Trung Quốc 144,9 nghìn lượt người, gấp 6,8 lần; Mỹ 135,2 nghìn lượt người, gấp 5,5 lần; Nhật Bản 106,4 nghìn lượt người, gấp 3,3 lần; Anh 93 nghìn lượt người, gấp 5,1 lần; Pháp 70,4 nghìn lượt người, gấp 5,4 lần; Thái Lan 56,6 nghìn lượt người, gấp 5,8 lần; Đức 54,1 nghìn lượt người, gấp 6 lần; Ma-lai-xi-a 54,1 nghìn lượt khách, gấp 6,5 lần; Xin-ga-po 49,8 nghìn lượt người, gấp 3,3 lần. Khách du lịch nội địa tháng Bảy ước đạt 153 nghìn lượt người, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, khách du lịch nội địa đến Hà Nội ước đạt 925 nghìn lượt người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tháng Bảy ước đạt 388 nghìn lượt người, tăng 4% so với tháng trước và tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2.609 nghìn lượt người, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế tháng Bảy ước đạt 235 nghìn lượt người, tăng 4,8% so với tháng trước và gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2023, khách quốc tế ước đạt 1.684 nghìn lượt người, gấp 4,9 lần cùng kỳ năm trước, trong đó, khách đến từ Hàn Quốc đạt 244,5 nghìn lượt người, gấp 3,2 lần; Trung Quốc 144,9 nghìn lượt người, gấp 6,8 lần; Mỹ 135,2 nghìn lượt người, gấp 5,5 lần; Nhật Bản 106,4 nghìn lượt người, gấp 3,3 lần; Anh 93 nghìn lượt người, gấp 5,1 lần; Pháp 70,4 nghìn lượt người, gấp 5,4 lần; Thái Lan 56,6 nghìn lượt người, gấp 5,8 lần; Đức 54,1 nghìn lượt người, gấp 6 lần; Ma-lai-xi-a 54,1 nghìn lượt khách, gấp 6,5 lần; Xin-ga-po 49,8 nghìn lượt người, gấp 3,3 lần.

Khách du lịch nội địa tháng Bảy ước đạt 153 nghìn lượt người, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, khách du lịch nội địa đến Hà Nội ước đạt 925 nghìn lượt người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giải quyết việc làm cho 132,8 nghìn lao động, đạt 81,9% kế hoạch năm

Trong tháng Bảy, Thành phố giải quyết việc làm cho hơn 19,3 nghìn lao động, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 2,4 nghìn lao động được tạo việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền là 116,1 tỷ đồng; 1,6 nghìn lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm; 15,3 nghìn lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác.

Tính chung 7 tháng năm 2023, Thành phố giải quyết việc làm cho 132,8 nghìn lao động, đạt 81,9% kế hoạch năm và bằng 96,7% cùng kỳ năm 2022. Cũng trong 7 tháng năm nay, Thành phố ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 48,1 nghìn người với số tiền hỗ trợ 1.356 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 585 người với số tiền gần 2,7 tỷ đồng…

Thu Hường

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *