T3. Th7 16th, 2024

Trong 2 ngày 12 – 13.3, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin điều tra dân số, nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Tại đây, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh phổ biến, triển khai phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tập trung vào các nội dung: Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; thông tin về di cư; thông tin về giáo dục; thông tin về hôn nhân; thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 – 49 tuổi; thông tin về người chết của hộ; thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ. Thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 1 – 30.4.2024 bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI).

Trong chương trình Hội nghị, đại diện phòng chuyên môn Cục thống kê tỉnh đã giới thiệu phiếu điều tra, đồng thời hướng dẫn thu thập thông tin phiếu điều tra đối với người nước ngoài; một số lưu ý trong quá trình thu thập thông tin, xử lý và sử dụng số liệu điều tra; hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI; hướng dẫn sử dụng trang web tác nghiệp điều tra….

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia, được thực hiện vào các năm có số tận cùng là 4, với mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để lập kế hoạch và xây dựng chính sách dân số và nhà ở, đánh giá các chương trình dân số và nhà ở quốc gia.

Nguồn: Báo Bình Định.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *