T3. Th7 23rd, 2024

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TCTK, ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà giữa kỳ năm 2024. Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-TCTTP ngày 12/12/2023 của Tổ công tác thành phố Hải Phòng về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Để tổ chức hiệu quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, trong 2 ngày 13-14/3/2024, Cục Thống kê TP Hải Phòng (Cục Thống kê) tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Cục trưởng Cục Thống kê Lê Gia Phong, Tổ trưởng Tổ công tác thành phố chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Phạm Xuân Phương, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Tổ phó Tổ công tác thành phố; đại diện các Sở, ngành, đơn vị là thành viên Tổ công tác thành phố về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê các huyện, quận và khu vực cùng đội ngũ giám sát viên các cấp. Hội nghị còn có sự tham dự và đưa tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê Lê Gia Phong cho biết, điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ là cuộc điều tra có quy mô mẫu lớn nhất trong các cuộc điều tra mẫu do ngành Thống kê chủ trì thực hiện thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia, được thực hiện theo chu kỳ, giữa hai cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và năm 2029 nhằm các mục đích: (i) Thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2021 – 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2026 – 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. (ii) Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 – 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.

Ông Lê Gia Phong, Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu Chỉ đạo Hội nghị

Chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Gia Phong, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố nêu rõ: Chất lượng của các cuộc điều tra thống kê nói chung và Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 nói riêng cần được cải thiện và ngày càng có chất lượng tốt hơn. Đây là lần thứ hai chúng ta tổ chức cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ với một số thay đổi so với cuộc điều tra trước. Đặc biệt đây là lần đầu tiên chúng ta tiến hành thu thập thông tin phiếu điều tra đối với người nước ngoài đang thường trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối với các giảng viên: Thực hiện tập huấn theo đúng chương trình, đúng nội dung được phân công. Trong quá trình tập huấn, chú ý trình bày nhấn mạnh những điểm mới, những nội dung cần lưu ý trong phương án điều tra và trong các câu hỏi cần lưu ý thêm khi thực hiện phỏng vấn thu thập thông tin, dành nhiều thời gian cho việc thảo luận; tăng cường thực hành, đưa ra các tình huống giả định để cùng nhau bàn biện pháp xử lý phù hợp để luôn sẵn sàng khi gặp trong thực tế phát sinh. Đan xen trình bày bài giảng với việc đặt các câu hỏi để gợi suy nghĩ áp dụng thực tế của đại biểu tham dự hội nghị.

Hướng dẫn rõ ràng các nội dung nghiệp vụ, nhấn mạnh những sai sót mà người tham gia thường gặp phải trong việc thực hiện điều tra kỳ trước để các đại biểu lưu ý, tránh lặp lại sai sót. Đồng thời chia sẻ bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm; trong tập huấn nghiệp vụ, kết hợp trình bày với tổ chức thực hành trên phiếu điều tra điện tử CAPI và trang Web quản lý, tác nghiệp điều tra. Trong quá trình thực hiện nội dung bài giảng, các giảng viên phải tích cực tương tác với các đại biểu tham dự, cần đặt các câu hỏi thảo luận và nắm bắt tiến độ của các đại biểu ở hội trường để kịp thời hỗ trợ. Đồng thời tổng hợp toàn bộ ý kiến, câu hỏi để xử lý và thống nhất chung trước khi triển khai thực hiện trên toàn thành phố.

Đối với các đại biểu tham gia tập huấn: Các đồng chí Lãnh đạo Chi cục Thống kê tiếp thu đầy đủ các nội dung và yêu cầu của phương án để tổ chức chỉ đạo tốt cuộc điều tra quan trọng này tại địa phương theo nội dung công việc và tiến độ được quy định; chỉ đạo các đại biểu ở đơn vị mình tham gia tập huấn đầy đủ, đúng giờ; tập trung tiếp thu những nội dung truyền tải, tích cực liên hệ thực tế địa phương để thực hành. Đề nghị làm rõ ngay những nội dung còn băn khoăn (nếu có) hoặc chia sẻ chung những đặc thù địa phương mình để thống nhất nghiệp vụ.

Các thành viên Tổ công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, các giám sát viên và các đại biểu liên quan cần tập trung tiếp thu những nội dung truyền tải, để tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trong quá trình giám sát tại các địa phương.

Cục Thống kê mong muốn các đại biểu đến từ các Sở, ngành, đơn vị thành phố: Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Công an thành phố, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Chi cục Dân số – KHHGĐ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để thực hiện thành công hội nghị tập huấn và điều tra tại địa bàn. Trong quá trình điều tra tại địa bàn, đặc biệt đối với các chung cư, địa bàn có tình hình phức tập, khu có người nước ngoài, Cục Thống kê đề nghị Công an thành phố phối hợp, hỗ trợ trong việc tiếp cận địa bàn điều tra, cung cấp dữ liệu hành chính đối với các địa bàn điều tra.

Bà Phạm Thị Lý, Trưởng phòng Thống kê Xã hội giới thiệu một số nội dung trong Hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được công chức Phòng Thống kê Xã hội giới thiệu về các nội dung như: Nội dung chính của phương án Điều tra; Giới thiệu về các loại phiếu sử dụng trong thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024; Phiếu thu thập thông tin về người nước ngoài hiện đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI phiếu điều tra, trang web điều hành tác nghiệp điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Tại hội nghị cũng dành thời gian để các giảng viên, đại biểu tham dự tập huấn thảo luận, trao đổi, giải đáp các vướng mắc, vấn đề sẽ phát sinh trong thực tế để sẵn sàng và thực hiện tốt điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ bắt đầu được thực hiện từ ngày 01/4/202

Qua 02 ngày làm việc tích cực, Hội nghị tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 đã hoàn thành toàn bộ chương trình tập huấn theo kế hoạch. Kết luận hội nghị, Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh:

(1) Các Chi cục Thống kê quận, huyện, khu vực: Xây dựng Kế hoạch điều tra tại địa phương (nếu chưa xây dựng), thực hiện đúng, đầy đủ quy trình thực hiện một cuộc điều tra; tuyển chọn ĐTV, phân công GSV cấp huyện; tiếp tục nghiên cứu kỹ nội dung phiếu hỏi; cách thức thu thập và ghi chép thông tin trong phần mềm điều tra, thực hiện quản trị trang web hệ thống để chuẩn bị nội dung bài giảng, tập huấn ở địa phương và tổ chức triển khai thu thập thông tin trên địa bàn. Trong quá trình chuẩn bị nội dung tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cấp huyện đề nghị phối hợp với Phòng Thống kê Xã hội để tổ chức các lớp tập huấn với chất lượng cao nhất.

(2) Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị tập huấn, cũng như trong quá trình triển khai thực hiện, Phòng Thống kê Xã Hội chủ trì, đầu mối giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện điều tra; chỉ đạo khi phát hiện các sai sót/bất cập. Bất cứ thay đổi nào cũng phải được thông báo và hướng dẫn Chi cục Thống kê thống nhất thực hiện. để hoàn thiện công tác chuẩn bị tập huấn các cấp tại địa phương và thực hiện điều tra.

Phòng Phòng Thống kê Xã hội và các phòng liên quan phân công chủ trì, phối hợp thực hiện đầy đủ các chức năng của trang Web quản lý điều tra để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, làm sạch số liệu và so sánh với các nguồn thông tin khác, nhằm bảo đảm chất lượng thông tin tốt.

(3) Công tác kiểm tra, giám sát cuộc điều tra cần được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, sát sao và đầy đủ ngay từ tổ chức hội nghị tập huấn, ngay từ những ngày đầu điều tra thu thập thông tin tại địa bàn.

Với quy mô cuộc điều tra lớn, khối lượng công việc nhiều, phải huy động lực lượng tham gia đông và chủ yếu là lực lượng ngoài ngành Thống kê, toàn ngành Thống kê Hải Phòng quyết tâm thực hiện thành công các cuộc điều tra thống kê trong năm 2024, trong đó có cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024./.

Cục Thống kê TP Hải Phòng.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *