T6. Th4 19th, 2024
Sáng 19/3, Cục Thông kê tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 cho cán bộ Thu thập thông tin Thống kê, Thống kê xã hội, Giám sát viên cấp tỉnh và cán bộ Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh phổ biến phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tập trung vào các nội dung như: Thông tin về các thành viên hộ; nhân khẩu thực tế tại hộ; thông tin về di cư; nhà ở và điều kiện sống của hộ…

Các điều tra viên, giám sát viên cũng được giới thiệu về các loại phiếu điều tra, phiếu thu thập thông tin đối với người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, một số lưu ý trong quá trình thu thập thông tin, xử lý và sử dụng số liệu điều tra; hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI ghi phiếu điều tra điện tử, sử dụng trang web tác nghiệp điều tra; thảo luận, trao đổi, giải đáp các vướng mắc, vấn đề dự kiến sẽ phát sinh trong thực tế.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2021 – 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2026 – 2030; cập nhật kho dữ liệu phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Theo kế hoạch, việc thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai từ ngày 1/4/2024.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *