T6. Th4 19th, 2024

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Ngày 19 và 20/3/2024. Cục thống kê Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Đồng Cục trưởng, Tổ trưởng tổ công tác cấp tỉnh; Đồng chí Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng, Tổ phó thường trực tổ công tác cấp tỉnh và 40 đại biểu là thành viên Tổ công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ cấp tỉnh; cán bộ phụ trách thanh tra, lãnh đạo Chi cục Thống kê các huyện, khu vực là giảng viên cấp huyện.
Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu, phổ biến, triển khai phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 với các nội dung: Thông tin về các thành viên hộ; xác định nhân khẩu thực tế thường trú; thông tin về di cư; nhà ở và điều kiện sống của hộ.
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2021-2025; Xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2026-2030; Cập nhật kho dữ liệu phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương.
Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được triển khai từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024.
Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *