T3. Th7 23rd, 2024

Sáng ngày 19/3/2024, tại Hội trường Cục Thống kê Thành phố đã diễn ra Hội nghị tập huấn điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Tham dự Hội nghị có sự tham dự của các Sở, ngành là thành viên Tổ Công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ cùng 80 giám sát viên cấp Thành phố và quận huyện. Chương trình tập huấn diễn ra trong 02 ngày 19 và 20/3/2024.

Dự kiến sau đó, tại các Quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ tổ chức 22 lớp Tập huấn cho gần 1.000 điều tra viên. Tại Hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu, triển khai Phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 với nhiều nội dung như: Thông tin về các thành viên hộ; Xác định nhân khẩu thực tế thường trú; Thông tin về di cư; Nhà ở và điều kiện sống của hộ. Điểm mới trong đợt điều tra dân số và nhà ở lần này là có điều tra đối với hộ nước ngoài. Phiếu điều tra với hộ người nước ngoài là phiếu riêng và được dịch ra nhiều ngôn ngữ.

Các điều tra viên, giám sát viên được giới thiệu về các loại phiếu điều tra; hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm ghi phiếu điều tra điện tử, sử dụng trang web tác nghiệp điều tra… Báo cáo viên lớp học đã đưa ra nhiều bài tập tình huống; câu hỏi thảo luận, trao đổi với các đại biểu nhằm giải quyết các vướng mắc có thể phát sinh trong thực tế. Theo Kế hoạch, việc thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn Thành phố sẽ được triển khai từ 0 giờ ngày 01-4-2024. Thời gian thu thập thông tin 30 ngày. Trong quá trình điều tra, điều tra viên đến từng hộ để phỏng vấn trực tiếp người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (gọi tắt là CAPI).
Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *