T3. Th7 16th, 2024

Hải Phòng: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra Đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023; Xây dựng mạng lưới và điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024

Thực hiện Quyết định số 314/QĐ-TCTK ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Phương án Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023. Cục Thống kê thành phố Hải Phòng đã xây dựng Kế hoạch điều tra số 165/KH-CTK ngày 20/6/2023 và tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra Đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi năm 2023 trong ngày 26/6/2023. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Phương, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hải Phòng cùng với sự tham gia của Lãnh đạo và thống kê viên các Phòng: Thống kê Tổng hợp, Thu thập Thông tin thống kê; đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách và điều tra viên các Chi cục Thống kê huyện, quận, khu vực.

Ảnh: Đ/c Phạm Xuân Phương chỉ đạo tại Hội nghị

Điều tra đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi là cuộc điều tra chọn mẫu quan trọng thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện nhằm thu thập thông tin để tổng hợp các chỉ tiêu giá trị sản xuất; giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi phục vụ biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP); tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP). Bên cạnh đó, việc điều tra xây dựng mạng lưới và thu thập giá gốc 2024 là bước chuẩn bị rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến việc chuyển đổi kỳ gốc điều tra giá tiêu dùng năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Phương chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê huyện, quận, khu vực thực hiện công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu trữ dữ liệu và bảo mật thông tin cuộc điều tra phải thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra. Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, công tác kiểm tra giám sát chất lượng phiếu điều tra được thực hiện ngay trong quá trình thu thập thông tin, giám sát viên thường xuyên kiểm tra dữ liệu phiếu điều tra trên Trang điều hành tác nghiệp. Trường hợp phát hiện thông tin phiếu điều tra bị sai sót hoặc nghi ngờ có sai sót, giám sát viên thông báo điều tra viên cần liên hệ với đơn vị điều tra để xác minh và hoàn thiện phiếu điều tra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe trình bày về các nội dung: Phương án, Kế hoạch triển khai cuộc điều tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng; hướng dẫn các chỉ tiêu và nội dung phiếu điều tra và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát; hướng dẫn nhập tin trên web phiếu sự nghiệp, hiệp hội; hướng dẫn sử dụng phần mềm điều tra CAPI đối với phiếu tôn giáo, tín ngưỡng; hướng dẫn xây dựng danh mục mặt hàng và điều tra giá tiêu dùng năm gốc 2024; sử dụng phần mềm quản lý, giám sát và phần mềm điều tra CAPI.

 Hội nghị dành thời gian cuối giờ để thực hành và thảo luận về những vấn đề vướng mắc để cuộc điều tra thời gian tới diễn ra thuận lợi.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Phương chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê huyện, quận, khi vực ngay sau hội nghị này khẩn trương về chuẩn bị các công tác triển khai để cuộc điều tra diễn ra đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, các Chi cục Thống kê huyện, quận, khu vực chú trọng công tác hướng dẫn điều tra viên thực hiện nhiệm vụ; tham gia giám sát công tác điều tra ở địa bàn; kiểm tra và duyệt số liệu phiếu điều tra theo phân công của Cục Thống kê.

Cục Thống kê TP Hải Phòng.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *