CN. Th7 21st, 2024

Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 6 lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê

Sáng ngày 19/01/2022, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về tổ chức cán bộ. Tham dự trực tiếp Hội nghị tại trụ sở TCTK có Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục. Cùng tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến là đại diện lãnh đạo một số Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ đọc công bố các Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều động, bổ nhiệm đối với các đồng chí sau:

– Quyết định số 105/QĐ-TCTK ngày 18/01/2023 bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khuyến, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê;

– Quyết định số 99/QĐ-TCTK ngày 18/01/2023 bổ nhiệm bà Bùi Thị Nhung, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính;

– Quyết định số 101/QĐ-TCTK ngày 18/01/2023 bổ nhiệm bà Phí Thị Hương Nga, Phó Vụ trưởng phụ trách giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng;

– Quyết định số 98/QĐ-TCTK ngày 18/01/2023 bổ nhiệm bà Trần Thị Thu, Thống kê viên chính giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê;

– Quyết định số 1199/QĐ-TCTK ngày 28/12/2022 điều động, bổ nhiệm ông Phạm Tiến Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê;

– Quyết định số 100/QĐ-TCTK ngày 18/01/2023 điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng TCTK giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia.

Tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thống kê trao quyết định và tặng hoa các cá nhân được điều động, bổ nhiệm

Sau khi Lãnh đạo Tổng cục trao quyết định và tặng hoa các đồng chí được điều động bổ nhiệm, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã phát biểu chúc mừng các tập thể, cá nhân được điều động, bổ nhiệm. Điều này thể hiện sự tin tưởng của tập thể Lãnh đạo TCTK đối với các cá nhân, đồng thời cũng thể hiện sự nỗ lực của các đồng chí vượt qua thủ thách trong thời gian qua. Tổng cục trưởng mong rằng, đối với các đơn vị, với tinh thần kết nối sẽ ủng hộ, hỗ trợ các đồng chí mới được bổ nhiệm, điều động để cùng nhau thực hiện tốt công việc chung của đơn vị, của Ngành. Đối với các cá nhân, Tổng cục trưởng mong rằng, các đồng chí ở nhiệm vụ mới sẽ có tư duy mới, thay đổi cách thức làm việc, chủ động kết nối với anh em trong đơn vị, để từ đó tăng cường sức mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm của đơn vị nói riêng và của ngành Thống kê nói chung.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

Thay mặt các cá nhân được điều động, bổ nhiệm, bà Phí Thị Hương Nga, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng giao trọng trách của Lãnh đạo Tổng cục. Với cương vị mới được giao, mỗi cá nhân sẽ tiếp tục học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo tiền nhiệm, cống hiến trí tuệ và tâm huyết để chung sức, đồng lòng cùng với tập thể lãnh đạo và công chức trong mỗi đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Phí Thị Hương Nga, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến

Nguồn: consosukien.vn

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *