T3. Th7 23rd, 2024

XIN Ý KIẾN DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2020/QĐ-TTG NGÀY 18/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Thống kê kính gửi Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đăng tải xin ý kiến trên website của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê.

Hồ sơ đăng tải gồm (vui lòng click để tải về):

(1) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (.doc);
(2) Đề án sắp xếp tổ chức của Tổng cục Thống kê theo QĐ sửa đổi QĐ số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (.doc);

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Chị Phan Thị Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thống kê,

Điện thoại: 02473046666 (máy lẻ 5007); Di động: 0912525 939,

Email: ptngoc@gso.gov.vn

Tổng cục Thống kê.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *