T2. Th6 17th, 2024

VTV – Điều tra doanh nghiệp năm 2023 để định hướng xây dựng và ban hành các chính sách

Để có được những quyết sách đúng và đủ nhằm thúc đẩy sự phục hồi của kinh tế nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng cần dựa trên những đánh giá, nhận định thông qua các con số thống kê chuẩn xác và kịp thời. Hay nói cách khác, cần phải đo lường, chuẩn đoán chính xác “sức khỏe” của nền kinh tế. Điều tra Doanh nghiệp năm 2023 được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) bắt đầu tiến hành từ ngày 01/4/2023 chính là việc thu thập các thông tin cần thiết giúp “chuẩn đoán” chính xác nhất thực trạng, tình hình “sức khỏe’ của nền kinh tế nước ta thông qua tính toán chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2022, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế.

Video nguồn: Đài Truyền hình Việt Nam (Chương trình tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2023)

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *