T7. Th5 25th, 2024

Ba tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế – xã hội thành phố Hải Phòng ổn định và duy trì đà phát triển của năm 2022. Tốc độ tăng trưởng của thành phố đứng thứ 3 cả nước, một số chỉ tiêu tiếp tục tăng trưởng hai con số như sản xuất công nghiệp, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn…các hoạt động du lịch, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ; các chính sách an sinh, xã hội phát huy hiệu quả… Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) quý I năm 2023 ước tăng 9,65% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 9,51% của quý I năm 2022; xếp thứ ba cả nước và thứ nhất Vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,49%, đóng góp 0,01 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,09%, đóng góp 5,71 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 10,21% đóng góp 3,56 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,59%, đóng góp 0,37 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Video Tạp chí kinh tế

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *