T7. Th6 15th, 2024

Công đoàn cơ sở Cục Thống kê Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

By Đỗ Phi Công Th325,2023

Công đoàn cơ sở Cục Thng kê Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 2028.

            Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-CĐVC ngày 07/9/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Ninh Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2023- 2028 và Kế hoạch số 149/KH-CĐCSCTK ngày 03/3/2023 của Công đoàn cơ sở Cục Thống kê Ninh Bình về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thống kê Ninh Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Chi ủy và Lãnh đạo Cơ quan.

            Ngày 24/3/2023, Công đoàn cơ sở Cục Thống kê Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

            Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; Đồng chí Bùi Văn Đồng, Bí thư Chi bộ-Cục trưởng Cục Thống kê Ninh Bình; đồng chí Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn khóa IX-Phó Cục trưởng Cục Thống kê Ninh Bình cùng bộ đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục Thống kê.

            Hiện nay, Cục Thống kê Ninh Bình có 30 công chức và người lao động. Công đoàn cơ sở Cục Thống kê có 30 đoàn viên sinh hoạt tại 5 Tổ Công đoàn, trong đó có 18 đoàn viên nữ (chiếm 60,0%); có 26 đảng viên (chiếm 86,7%); về trình độ chuyên môn: Số đoàn viên có trình độ: Thạc sỹ là 05 người (chiếm 16,7%); đại học là 24 người (chiếm 80,0%); cao đẳng là 01 người (chiếm 3,3%), số đoàn viên có trình độ về lý luận chính trị: Cao cấp chính trị là 03 người (chiếm 10,0%); trung cấp chính trị là 11 người (chiếm 36,7%) tổng số đoàn viên công đoàn. So với năm 2017, số đoàn viên công đoàn giảm 07 người (- 18,9%) do nghỉ hưu theo chế độ, chuyển công tác…vv.

             Đội ngũ đoàn viên, công chức và người lao động trong Cơ quan ngày càng được nâng cao về phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, có tác phong làm việc khoa học; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc các Nội quy, Quy chế đã đề ra, luôn đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh.

               Hằng năm, Cục Thống kê Ninh Bình luôn đạt tỷ lệ hoàn thành kế hoạch công tác của TCTK từ 98% trở lên và luôn xếp trong tốp 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trên 90% các đoàn viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trong nhiệm kỳ có 32 lượt công chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 48 lượt công chức và 19 tập thể được UBND tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ kế hoạch & Đầu tư tặng Bằng khen; 02 công chức được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

       Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở; chú trọng đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với đoàn viên, công chức và người lao động; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đoàn viên, công chức và người lao động tham gia; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng đội ngũ công chức và người lao động năng động, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

  1. Phấn đấu hoàn thành Kế hoạch thông tin của Tổng cục Thống kê giao hằng năm từ 95% trở lên hoặc được xếp trong tốp 15 tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc.
  2. Phấn đấu hằng năm có 95% đoàn viên công đoàn trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 30% trở lên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; 20% đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 95% đoàn viên nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà; 100% các Tổ Công đoàn và Công đoàn cơ sở Cục Thống kê đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
  3. Phấn đấu hằng năm 100% các Tổ Công đoàn có thực hiện sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở áp dụng trong quá trình công tác; 100% các đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.
  4. Phấn đấu hằng năm không có đoàn viên vi phạm pháp luật; 100% hộ gia đình đoàn viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá;
  5. Trong nhiệm kỳ giới thiệu từ 01 đoàn viên ưu tú trở lên đề nghị cấp ủy xem xét kết nạp Đảng; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức và tham gia xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.

Một số hình ảnh của Đại Hội:

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *