T7. Th6 15th, 2024

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 23/8/2022 của UBND TP Hải Phòng về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TP Hải Phòng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thống kê TP Hải Phòng.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *