T3. Th7 23rd, 2024

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI TP HẢI PHÒNG THÁNG 01 NĂM 2023

Tháng đầu năm 2023, cùng với hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tập trung hoàn thành những đơn hàng còn dở dang đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm mới.

Cục Thống kê TP Hải Phòng.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *