T7. Th5 25th, 2024

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2023 của Tổng cục Thống kê

Ngày 16/02/2023 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành kèm theo Quyết định số 232/QĐ-TCTK, Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2023 của Tổng cục Thống kê.

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *