T7. Th5 25th, 2024

Điểm danh 5 tỉnh có chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng năm 2023 cao nhất

Phú Thọ là tỉnh đứng đầu về tốc độ tăng chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng đầu năm 2023.

IIP tháng 7 năm 2023 ước tính tăng 1,41% so với tháng trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,44%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 9,92%; ngành công nghiệp khai khoáng giảm 6,24%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 4,18%. So với tháng cùng kỳ, IIP tháng 7/2023 tăng 18,81%, tăng chính ở nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 19,09%).

Bẩy tháng đầu năm, IIP tăng 15,83% so với cùng kỳ, trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 27,47%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,84%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,31%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 18,78%.

Sản xuất 7 tháng năm 2023 nhìn chung còn gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chủ yếu nhờ có nhân tố mới khi chỉ có 6/17 nhóm ngành tăng so với cùng kỳ: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 41,32%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 17,24%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 4,32%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị tăng 1,11%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 0,81%;…

Bắc Giang là tỉnh có IIP 7 tháng đầu năm 2023 cao thứ 2 cả nước.

Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 7 và 7 tháng đầu năm cơ bản thuận lợi và khó khăn đan xen, các doanh nghiệp nhỏ, vendor của công ty Sam sung gặp nhiều khó khăn trong sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên, các doanh nghiệp quy mô lớn có tốc độ tăng trưởng chậm lại nhưng vẫn sản xuất ổn định, như công ty Luxshare, công ty Fuyu…; bên cạnh đó một số doanh nghiệp lớn mới đi vào hoạt động như công ty Fukang là những điểm sáng để IIP tháng 7 tăng 2,9% so với tháng 6/2023 và tăng 14,8% so với tháng 6/2022; IIP 7 tháng tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Trà Vinh là tỉnh có IIP 7 tháng đầu năm 2023 cao thứ 3 cả nước.

Tháng 7/2023, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tiếp tục phát triển, đặc biệt với sự hoạt động trở lại của nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải đã đẩy chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2023 tăng 60,55% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,74% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 16,51%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,73%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 19,04%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,78%.

IIP 7 tháng năm 2023 của một số ngành thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp II tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất trang phục tăng 35,73%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 46,39%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 30,29%;… Tuy nhiên, một số ngành giảm so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất chế biến thực phẩm giảm 14,75%, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 7,82%,…

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 7 tháng năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022 như: Tôm đông lạnh tăng 1,77%; túi xách tăng 3,09%; các bộ phận của giày dép bằng da tăng 8,21%; thuốc chứa penicillin hoặc kháng sinh dạng viên tăng 61,93%; dược phẩm chứa hoocmôn nhưng không chứa kháng sinh dạng viên tăng 40,56%; bộ dây dẫn điện xe ôtô tăng 6,88%; điện sản xuất tăng 19,02%, trong đó Nhiệt điện tăng 20,19%; …

Thái Bình là tỉnh có IIP 7 tháng đầu năm 2023 cao thứ 4 cả nước.

IIP tỉnh Thái Bình tháng 7/2023 tăng 3,4% so tháng trước, tăng 14,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó ngành Khai khoáng giảm 1,8% so với tháng trước, Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,9%, Sản xuất và phân phối điện giảm 7,2 %.

IIP 7 tháng năm 2023 tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khai khoáng giảm 23,2%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,6%, sản xuất và phân phối điện tăng 82,4%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải tăng 4,2%.

Ước chung 7 tháng 2023, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: Sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác (+110,8%); Thép cán (+83,3%); Tai nghe khác (+137,6%); điện sản xuất (+94,5%); Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng (+18,6%)… Tuy nhiên một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket đạt 99,6%; Cấu kiện nhà slắp sẵn bằng kim loại đạt 91,2%; Loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa đạt 75,1%; Khí tự nhiên dạng khí đạt 71,8%…

Nam Định là tỉnh có IIP 7 tháng đầu năm 2023 cao thứ 5 cả nước.

Sản xuất công nghiệp tháng 7/2023 duy trì ổn định, ước tăng 1,57% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng năm 2023, IIP tăng 13,48% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,61%.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,61%, đóng góp 13,22 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 10,94%, đóng góp 0,25 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,53%, đóng góp 0,11 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 27,18%, làm giảm 0,10 điểm phần trăm.

Một số ngành công nghiệp cấp II duy trì sản xuất ổn định và có chỉ số tăng so với cùng kỳ năm trước: sản xuất chế biến thực phẩm tăng 12,75%; dệt tăng 19,47%; sản xuất trang phục tăng 8,32%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 22,45%; chế biến gỗ và sản xuất sản xuất từ gỗ, tre, nứa tăng 17,34%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 15,20%; sản xuất thiết bị điện tăng 16,83%; sản xuất giường tủ bàn ghế tăng 10,41%;… Một số ngành có chỉ số sản xuất giảm: sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 2,13%; công nghiệp chế biến chế tạo khác giảm 17,65%.

Một số nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực 7 tháng tăng so với cùng kỳ năm trước: sợi các loại tăng 7,14%; bia hơi tăng 17,28%; vải các loại tăng 33,30%; quần áo may sẵn tăng 7,87%; sản phẩm mây tre đan các loại tăng 14,92%; thuốc dạng viên các loại tăng 7,76%; cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt thép tăng 10,25%; sản phẩm in tăng 23,15%; phụ tùng xe có động cơ tăng 24,55%;… Bên cạnh đó, một sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: muối chế biến giảm 21,47%; khăn các loại giảm 8,45%; giày, dép giảm 8,62%; bao bì và túi bằng giấy giảm 2,42%; thuốc dạng lỏng giảm 18,32%; bàn ghế bằng gỗ các loại giảm 12,7%; phụ tùng xe đạp giảm 30,68%.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *