T7. Th6 15th, 2024

Theo báo cáo tháng 7/2022 của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh: Sản xuất công nghiệp tháng 7 đã tích cực hơn, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng rất cao (+23,84%) so với tháng trước, đây là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi, mặc dù so với với cùng tháng năm trước vẫn còn ở mức giảm 3,19%.

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học có mức tăng cao hơn mức tăng chung (+28,69%) so với tháng trước và là tháng đầu tiên ngành này đạt mức tăng nhẹ (+0,32%) so với cùng tháng năm trước (6 tháng trước đó đều bị giảm). Tính chung 7 tháng, sản xuất công nghiệp giảm 16,62% so với cùng kỳ (cải thiện được 1,77 phần trăm so với mức giảm của 6 tháng).

Biểu 01. Tốc độ tăng/giảm IIP 7 tháng các năm 2019-2023

so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp trọng điểm

ĐVT: %

2019

2020

2021

2022

2023

Công nghiệp chế biến chế tạo

-10,0

-6,7

8,56

17,53

-16,74

SXSP điện từ, máy vi tính và SP quang học

-12,84

-5,58

8,44

19,76

-16,98

Sản xuất trang phục

24,60

-36,50

36,83

46,87

-34,87

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

7,79

-0,98

10,47

13,09

-24,00

Sản xuất kim loại

1,10

-12,77

11,40

-7,10

3,49

Sản xuất thiết bị điện

16,15

-26,18

11,67

-19,03

-29,49

Sản xuất giường, tủ, bàn ghế

-17,17

-47,06

-0,69

-14,20

2,82

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2023, so với tháng trước (+2,88%), so với tháng cùng kỳ năm trước giảm nhẹ (-1,39%). Tính chung 7 tháng, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp (-8,5%) so với cùng kỳ.

Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh.

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *