T2. Th6 17th, 2024

Khu vực nào góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP thành phố Hà Nội Quý I năm 2023

Tăng trưởng GRDP thành phố Hà Nội Quý I năm 2023

Quý I năm 2023, triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới được cải thiện trong ngắn hạn nhờ khả năng phục hồi hơn dự kiến của nhiều nền kinh tế lớn. Theo Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới cập nhật tháng 01/2023của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 đạt 2,9%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo tháng 10/2022. Tuy nhiên, dự báo kinh tế toàn cầu vẫn diễn biến phức tạp, tăng trưởng năm 2023 còn ở mức thấp; hoạt động thương mại đang chậm lại, chuỗi cung ứng tiếp tục bị suy yếu, nhu cầu tiêu dùng giảm, xung đột kéo dài ở Ukraine đã ảnh hưởng đến sản xuất và xuất nhập khẩu của nhiều quốc gia. Ở trong nước, mặc dù chịu tác động của bối cảnh kinh tế thế giới, nhưng với kết quả quan trọng đạt được trong năm 2022 cùng với việc Chính phủ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm giá xăng dầu, ổn định giá điện, nước, duy trì mặt bằng tỷ giá, lãi suất hợp lý, đảm bảo cung ứng hàng hóa ra thị trường, đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế nên tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh xã hội được đảm bảo.

Thành phố Hà Nội, ngay từ đầu năm, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh phục hồi các lĩnh vực du lịch, văn hóa, an sinh xã hội trên địa bàn. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2023 ước tính tăng 5,80% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng quý I năm nay tuy thấp hơn mức tăng 5,91% của cùng kỳ năm trước, nhưng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới ở mức thấp, hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm, kết quả trên là rất quan trọng và đáng ghi nhận.  

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I/2023 ước tính tăng 2,11%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Những tháng đầu năm thời tiết tương đối thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, lúa và cây màu vụ Xuân sinh trưởng, phát triển tốt. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không xuất hiện dịch bệnh lớn, công tác tái đàn được quan tâm, trong đó đàn lợn tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; đàn gia cầm tăng 1,9%; sản lượng thủy sản tăng 3,1%.

Khu vực công nghiệp, xây dựng quý I/2023 ước tính tăng 2,41%, đóng góp 0,45 điểm phần trăm vào mức tăng chung, trong đó: Ngành công nghiệp tăng 1,82%, đóng góp 0,23 điểm phần trăm (ngành chế biến chế tạo tăng 1,43%; sản xuất phân phối điện tăng 4,33%; hoạt động cung cấp nước và xử lý, nước thải tăng 7,05%). Ngành xây dựng quý I/2023 ước tăng 3,69%, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, ước tính quý I/2023 tăng 7,40%, đóng góp 4,92 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Trong đó, điểm sáng một số ngành với tăng trưởng cao và đóng góp nhiều vào mức tăng chung GRDP như: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (bao gồm du lịch, lữ hành) tăng 35,13%, đóng góp 1,04 điểm %; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 20,86%, đóng góp 0,11 điểm %; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,69%, đóng góp 0,92 điểm %; bán buôn, bán lẻ tăng 8,22%, đóng góp 0,84 điểm %; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 7,47%, đóng góp 0,13 điểm %; vận tải, kho bãi tăng 6,93%, đóng góp 0,55 điểm %; giáo dục và đào tạo tăng 6,49%, đóng góp 0,24 điểm %Riêng hoạt động y tế và trợ giúp xã hội quý I năm nay giảm 1,71% do Thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn (Giá trị tăng thêm ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội quý I/2022 tăng 16,53% so với quý I/2021).

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm quý I/2023 ước tính tăng 3,05%, chiếm 0,39 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP.

Tăng trưởng GRDP quý I năm 2023

(So với cùng kỳ năm trước)

Cơ cấu GRDP quý I/2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,07%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 19,57%; khu vực dịch vụ chiếm 66,26%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 12,10% (cơ cấu GRDP quý I/2022 tương ứng là: 2,31%; 19,92%; 65,24% và 12,53%).

Trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực còn nhiều khó khăn, biến động phức tạp, khó lường, kinh tế – xã hội Thành phố quý I/2023 đạt được kết quả trên rất quan trọng, đáng ghi nhận. Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố năm 2023, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm Thành phố cần tập trung củng cố, thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, phát triển các lĩnh vực văn hóa, du lịch, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đồng thời thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố. Tập trung rà soát để kịp thời tháo gỡ khó khăn và thực hiện đồng bộ hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua các khoản cho vay với lãi suất ưu đãi, các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực…; khuyến khính ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số, khuyến công, khuyến nông, sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản.

Hai là, tập trung khai thác và phát triển thị trường nội địa, nâng cao sức tiêu dùng trong nước và phát triển thương hiệu Việt. Đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung với nhiều lĩnh vực, kết hợp giới thiệu quảng bá nhằm đẩy nhanhphục hồi, phát triển du lịch Thủ đô.

Ba là, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệptheo định hướng Chương trình phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố. Củng cố, nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp, đồng thời kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng, sản xuất kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Bốn là, thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp. Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa, tích cực nâng cao chất lượng cây, con giống; bảo đảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất. Bám sát khung thời vụ, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.  

Năm là, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả hơn nữa các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; huy động tốt nguồn vốn tư nhân cho đầu tư phát triển. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, công trình lớn, quan trọng, thiết yếu, các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề truyền thống và nhà ở xã hội.

Sáu là, kiểm soát tốt dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế cho các cơ sở khám, chữa bệnh. Thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội; hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng chính sách thường xuyên và đột xuất. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ./.

Trần Phương Thảo, Phòng TK Tổng hợp, Cục Thống kê TP Hà Nội

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *