CN. Th7 21st, 2024

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Red pen on finance report

Kính gửi: Các Bộ, ngành xin ý kiến

Thực hiện Quyết định số 8663/BKHĐT-TCTK ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia (viết gọn là Nghị định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia) và đã trưng cầu ý kiến đối với bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 6348/BKHĐT-TCTK ngày 09/9/2022.

Ngày 07/11/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là Nghị định 94/2022/NĐ-CP). Để bảo đảm tính thống nhất giữa dự thảo Nghị định chế độ báo cáo thống kê quốc gia với Nghị định 94/2022/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của bộ, ngành và hoàn thiện dự thảo Nghị định chế độ báo cáo thống kê quốc gia.

Hồ sơ Dự thảo gồm:

Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và đầu tư để tổng hợp, hoàn thiện trình Chính phủ. Công văn của Quý Cơ quan, đơn vị xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn trước ngày 25/12/2022.

(Thông tin chi tiết liên hệ Đồng chí Phạm Trọng Hoạt, ĐT: 024 7304 6666 (máy lẻ 1922); di động: 0915 001 484).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

Tổng cục Thống kê

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *