T2. Th6 17th, 2024

Cục Thống kê Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra người khuyết tật năm 2023.

      Từ ngày 22 đến ngày 24/8/2023, Cục Thống kê Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra người khuyết tật năm 2023. Tham gia và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục; các đồng chí giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên các phòng Cơ quan Cục và Chi cục thống kê các huyện, khu vực.

      Điều tra người khuyết tật năm 2023 là cuộc điều tra chọn mẫu trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia được thực hiện với các mục đích: Thu thập thông tin phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia về người khuyết tật; Thu thập thông tin về người khuyết tật phục vụ hoạch định chính sách đảm bảo quyền của người khuyết tật, giám sát và đánh giá việc thực hiện pháp luật của Việt Nam, cũng như thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về người khuyết tật.

       Các loại phiếu điều tra sử dụng trong Điều tra người khuyết tật năm 2023, gồm:

Phiếu 01-HO: Phiếu phỏng vấn hộ dân cư.

Phiếu 02-CS: Phiếu phỏng vấn cơ sở bảo trợ/chăm sóc người khuyết tật.

Phiếu 03-XA: Phiếu phỏng vấn UBND xã.

Phiếu 04-TH: Phiếu phỏng vấn trường tiểu học và trung học cơ sở.

Phiếu 05-YT: Phiếu phỏng vấn trạm y tế xã.

      Tại tỉnh Ninh Bình, thực hiện điều tra tại 8 huyện, thành phố với 49 địa bàn (mỗi địa bàn chọn mẫu 25 hộ); 49 xã, phường, thị trấn; 49 trạm y tế; 102 trường học và 3 cơ sở bảo trợ/chăm sóc người khuyết tật.

      Thời gian điều tra thu thập thông tin tại các địa bàn: Thực hiện từ ngày 01/9 đến ngày 31/10/2023.

Một số hình ảnh của hội nghị tập huấn

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *