T7. Th6 15th, 2024

Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng lớp 26

Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2023 tại thành phố Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng cho 56 học viên là Lãnh đạo Cục, Chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin của 26 Cục Thống kê các tỉnh phía Bắc và kỹ sư quản trị hệ thống Trung tâm tin học thống kê khu vực I, Cục TTDL…

Tại Hội nghị, các học viên được nghe các chuyên đề về:

✅Tầm quan trọng của an toàn thông tin, an ninh mạng;

✅ Bảo vệ thông tin và an ninh mạng;

✅ Các nguyên tắc trọng yếu và tăng cường kiến thức bảo vệ Tổ chức trước những đe dọa mất an ninh thông tin;

✅ Các quy định của pháp luật về An ninh mạng và An toàn thông tin mạng;

✅ Kế hoạch triển khai thực hiện phương án bản đảm an toàn thông tin tổng thể của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như được hướng dẫn các kỹ năng nâng cao hiệu quả trong phòng chống mã độc, sử dụng Windows Event Logs trong giám sát hệ thống, dò quét lỗ hổng hệ thống bằng phần mềm Nessus (Công cụ hỗ trợ pentest hệ thống).

✅ Bên cạnh đó, các Giảng viên cũng trình bày trực quan thông tin Giám sát về tấn công, khai thác lỗ hổng bảo mật tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Một số điểm lưu ý trong Quy chế quản lý thiết bị công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn, an ninh mạng của Tổng cục Thống kê; Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Tổng cục Thống kê.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 03 ngày từ 28 đến 30/8/2023.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

By Phổ biến thông tin thống kê

Cảm ơn bạn đã đọc bài

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *