T7. Th6 15th, 2024

Cục Thống kê Ninh Bình triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều 19/12, Cục Thống kê Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thống kê năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, Cục Thống kê Ninh Bình đã có những giải pháp phù hợp, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện các cuộc điều tra, đảm bảo đúng kế hoạch, yêu cầu Phương án các cuộc điều tra quy định, đáp ứng kịp thời dữ liệu phục vụ tổng hợp, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh. 

Chất lượng thông tin thống kê trong các báo cáo, ấn phẩm ngày càng được nâng lên rõ rệt, đáp ứng các yêu cầu thông tin của các cấp, các ngành, địa phương và nhất là yêu cầu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh. 

Trong năm, Cục đã triển khai thực hiện 23 cuộc điều tra thống kê. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan để đưa ra những nhận định, đánh giá, phản ánh khách quan, sát thực tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh.  Chất lượng, nội dung các báo cáo thống kê đã tập trung phân tích, đánh giá sâu sát tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, những nhân tố ảnh hưởng, tác động đến sự tăng, giảm của các chỉ tiêu, ngành, lĩnh vực và sản phẩm, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và đã đưa ra những dự báo, giải pháp, đề xuất, kiến nghị để phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong năm của Cục Thống kê. Với những nỗ lực trong thực thi nhiệm vụ, năm 2022, Cục đã xếp tốp đầu trong Khu vực và cả nước. 

Nhấn mạnh về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan trong của của ngành Thống kê. Và lưu ý một số vấn đề đặt ra với ngành liên quan đến kết quả điều tra ở 1 số ngành, lĩnh vực chưa sát, chưa kịp thời với tình hình phát triển KT-XH. Về trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên. Chế độ thông tin báo cáo; phân tích, dự báo, thanh tra, kiểm tra; việc ứng dụng CNTT và nhận thức của các cấp, các ngành về công tác thống kê. 

Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Thống kê và toàn ngành cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác này ở tất cả các cấp, các ngành. 

Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, các huyện, thành phố trong triển khai rà soát, thống nhất số liệu. Đặc biệt là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích, dự báo đảm bảo tính chính xác cao nhất. Đi đôi với đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện điều tra, thu thập, giám sát, kiểm tra, nghiệm thu, xử lý, tổng hợp thông tin thống kê. 

Đồng chí mong muốn và tin tưởng với quyết tâm, nỗ lực và trách nhiệm cao trong quá trình triển khai thực thi nhiệm vụ, công tác phối hợp, tổ chức thu thập, xử lý thông tin điều tra, biên soạn, phổ biến thông tin thống kê, phân tích, dự báo sẽ tiếp tục được nâng cao, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Video tại hội nghhttps://thongkeninhbinh.gov.vn/userfiles/file/CTK%20NB%20TK%202022.mp4

Một số hình ảnh hội nghị

Nguồn: https://thongkeninhbinh.gov.vn/

Nguồn: https://nbtv.vn/

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *